Arabiska

 

Mobilisering för integration

Mobilisering för integration


IRAKISKA KULTURHUSET OCH IRAKISKA KVINNOFÖRENINGEN HAR DELTAGIT I KONFERENSEN


På uppdrag av Justitiedepartementet bjuder Mångkulturellt centrum under 2005 in till fyra heldagskonferenser om integration. Syftet är att presentera, diskutera och kritiskt granska regionala och lokala erfarenheter av arbete för integration och mot segregation.


Göteborg den 12 september FYRA MEDLEMMAT AV VÅRA FÖRENINGAR HAR DELTAGIT I KONFERENSEN, DÄR LÅNGA DISKUTION HAR UTFÖRT, MÅNGA AV DE SOM DELTAGIT I KONFERENSEN FRÅN DE SOM BESLUT FATTARE TILL VANLIGA MÄNNISKOR HAR PRATAT I KONFERENSEN SPECIELT I TEMA BOENDE. DISKUTIONER HAR FOKUSETAT SIG PÅ SEGRIGATION OCH INTEGRATION FRÅGOR.

Tema Boende med fokus på boendesegregation, dess mekanismer och konsekvenser. Presentation av forskning och diskussioner kring stadsplanering, områdesarbete och delaktighet, makt och kunskapsproduktion. Vad görs för att minska klyftorna mellan missgynnade respektive mer välmående områden? På vilket sätt medverkar bostadsmarknadens olika aktörer, boende och föreningsliv?

Konferensen vänder sig till en blandad grupp av deltagare från organisationer, politik, stat, kommun, näringsliv och enskilda.

 

 
2007 irak-k-k.org All rights reserved

Designed by Computer2004.nl
Hosted by Nouras