Arabiska

 

» Home
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrums vision är ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migrationsrelaterade fenomen ingår som en självklar del i det svenska kulturarvet. Ett samhälle där ingen människa behöver ge avkall på egen kultur och identitet för att vinna delaktighet.

Verksamhetsidé
Mångkulturellt centrum är ett forum och en mötesplats för olika estetiska uttryck, forskning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring migration och social och kulturell mångfald. Vår kunskap ska leda till sociala förbättringar genom att vi aktivt för ut kunskap och kompetens till individer och organisationer. Vår verksamhet ska vara välkänd och efterfrågad i och utanför Botkyrka.

Styrelsen har utifrån denna inriktning satt följande övergripande mål för verksamheten:
Mångkulturellt centrum ska verka brett i Botkyrka med att producera kunskap om innebörden och förståelsen av att leva och verka i ett mångkulturellt samhälle.
Mångkulturellt centrum ska utifrån sin lokala bas kommunicera verksamheten och dess resultat i Stockholms län, övriga landet och internationellt.
Mångkulturellt centrum ska ha en ekonomi balans och sträva efter att utveckla ett eget kapital.

Centret bildades 1987 som en kommunal stiftelse i Botkyrka. Vi samarbetar med många andra institutioner, grupper och personer.
 

 
© 2007 irak-k-k.org All rights reserved

Designed by Computer2004.nl
Hosted by Nouras