Arabiska

 

» Home
Nytt centrum mot våld i familjer
Lasse Andree

Ett kompetenscentrum för arbete mot våld i familjer och andra nära relationer byggs upp i regionen. Centrumet placeras i Kungshöjds vårdcentral i Göteborg.Den nya verksamheten skall framför allt fokusera på orsaker och åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor i familjeförhållanden.
- Kompetensen hos sjukvårdspersonal om just våld i nära relationer behöver öka. Det här är en mycket angelägen fråga att ta itu med och vi måste bli bättre på att upptäcka och agera för att minska våldet i familjer och andra nära relationer, säger sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (fp).

Det nya centrumet får egen personal på både på heltid och deltid. Tanken är att man skall ha personer som arbetar med våldsfrågorna vid sidan om ordinarie tjänster inom vården och till exempel arbeta med undervisning eller forskning inom detta område. Personalen skall ha både medicinsk, psykosocial och pedagogisk kompetens.

- Vi har valt en placering i Göteborg eftersom det finns regionala verksamheter som har koppling till den nya enheten och dessutom finns det lediga lokaler som regionen hyr, säger Jonas Andersson.
I slutrapporten som de bägge utredarna Tove Corneliusson och Göran Lindén gjort pekar man på att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett omfattande folkhälsoproblem. Våldet är också ett hinder för jämställdheten, enligt uppgifter har var tionde kvinna blivit utsatt för våld av sin nuvarande partner.

Antalet polisanmälda fall av våld har ökat de senaste 15 åren, men mörkertalen är fortfarande stora. Många anmäler aldrig våldet. Sjukvården är enligt rapporten en viktig aktör i samhället och ofta den enda kontakt med myndigheter som de drabbade kvinnorna har.

- Dessutom måste vi dokumentera skadorna bättre. Det är ofta omöjligt att fälla någon rättsligt om inte skadorna är dokumenterade inom vården, säger regionrådet Martin Andreasson (m)


Lasse Andree

0304-66 19 80 lasse.andree@gp.se

 

 
© 2007 irak-k-k.org All rights reserved

Designed by Computer2004.nl
Hosted by Nouras