Välkommen till Irakiska Kvinnoföreningen och Irakiska Kulturhuset-Göteborg -Sverige
      اهلا   بكم   في  موقع   جمعية   المرأة   العراقية   والبيت   الثقافي  العراقي  في   غوتنبيرغ  -  السويد
Arabiska
Irakiska Sånger

Mobilisering för
integration - flaggskepp, fallgropar, förändring

IRAKISKA KVINNOFÖRENINGENS
AKTIVITETER


IRAKISKA KULTURHUSET OCH IRAKISKA KVINNOFÖRENINGEN

i Göteborg i samarbete med ABF inbjudade Kvinno och icke regerings bindande organinsations aktivist
SHROK AL-ABAYECHY
I EN FÖRELÄSNING OM KVINNANS- OCH (NGO):S ROLL I ÅTERBYGGNADEN AV IRAK PÅ IRAKISKA KULTURHUSET OCH KVINNOFÖRENINGENS LOKAL PÅ GENERALS G.2 LÖRDAGS.24 sep. KL 1700 mer


 
Uttalande för en irakiska kansli i Göteborg

Uppmaning till irakiska ambassaden i Sverige att bilda ett Kansli här i Göteborg, skriv under för att hålla med andra med att trycka utrikesdepartment i Irak för att bilda kansli i Göteborg för många irakier som bor i västra Sverige och Norge och Danmark LINK

Irakiska Kvinnoföreningen
Irakiska Kvinnoförbundet för Försvar för Kvinnobarns Rättigheter i Göteborg INBJUDER REGISSÖREN SHAKER K. TAHRER

Mobilisering för integration

IRAKISKA KULTURHUSET OCH IRAKISKA KVINNOFÖRENINGEN HAR DELTAGIT I

KONFERENSEN

Irakiska Kvinnoförbundet för Försvar för Kvinnobarns Rättigheter i Göteborg

Seminarium om Irakiska Grundlagen.

 

Irakiska Kulturhuset, Irakiska Kvinnoföreningen och Tamuuz föreningen i samarbete med ABF ordnade ett seminarium den 10 september på Irakiska kulturhuset och kvinnoföreningens lokaler på Gerneralsg.2. mer )

foto

foto

Mångkulturellt centrum


Hedersrelaterat våld

Irakiska Kvinnoförningen och Irakiska Kuturhuset- Göteborg har i uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld.

Projektet började i början av 2005 efter flera möten med ansvariga från länssyrelsen som specialiserat sig i ämnet.

Texten nedan ur Länssyrelsen hemsid om våld och hot

Ungdomar, i första hand flickor och unga kvinnor, blir offer för närståendes förtryck, hot, misshandel för att bevara familjens heder. I de värsta fallen kan detta leda till mord. Efter det att Fadime Sahindal dödats av sin far har hela samhället börjat reagera. Regeringen satsar nu stora resurser för att skydda och stödja dessa utsatta ungdomar och för att motverka förtryck och brott i hederns namn. Brott mot de mänskliga rättigheterna som motiveras med kultur, religion eller tradition accepteras inte längre.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i våra föreningar har riktats åt våra medlemmar i första hand och åt de arabisktalanade som kan ingå i våra program.

Projektet bildade en hemsida där det mesta i den handlar om hedersrelaterat våld och hot mot tjejer och kvinnor. Sidan uppdateras med jämna mellanrum med relaterade händelser och, månadsprogram och kommande händelser under året. De flesta projekt som listatsi sidan har att göra med träffar, seminarier, sudiecirklar och liknande som rör ämnet. mer

 

TA MIMA ÖGON


Sångare - Peshro - sjunga med levande musik


INBJUDER DR. NORI MALALLAH OM Blodtryck sjukdomar


Inbjuder författarina Duna Ghali


Musikalisk lutspelare Ahmad Almokhtar


Arbetsmetoder, rättighetsfokus och prioriteringar


The Open Arabic Akadem in Denmark


Rabia Al-Abayachi I en biofilmer kväll


Diskrimineringslagar


föreläsning


Festival för mänskliga rättigheter

[Pressmeddelande] Den 22-24 oktober anordnas en festival med tema: Rätt till eget liv. Främsta syftet är att fungera som mötesplats för alla som vill engagera sig mot hedersrelaterat våld. Festivalen är kantad med sång, musik, dans och film. [9/12/2005] Läs mer


IRAQIS REBUILDING IRAQ


Landsomfattande manifestationer för allmän amnesti


Designed by Computer2004.nl
Hosted by Nouras